วิธีขอพร “เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย” เทพแห่งความร่ำรวย ให้โชคลาภด้านเงินทอง

เทศกาลตรุษจีนในแต่ละปี ชาวจีนสมัยโบราณให้ความสำคัญมากที่สุดคือ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ คือเทพเจ้าสำคัญซึ่งลูกหลานชาวจีนจะไหว้ตอนเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ในช่วงตรุษจีน เพราะ คติความเชื่อ ชาวจีนโบราณเชื่อว่า ไฉ่ซิงเอี้ย จะช่วยดลบันดาลความมั่งมีศรีสุข ร่ำรวยโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา เปี่ยมล้นด้วยความสุขแก่ตนเองและคนในครอบครัวไปตลอดทั้งปี จะไหว้อย่างไรปี 2565 บทความนี้ horoscope thaiza จะมาอธิบาย

ชาวจีนเชื่อว่า แต่ละปีเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย จะเสด็จมายังโลกมนุษย์เพียงปีละครั้ง ในทิศทางต่างกันไป ในวันตรุษจีน ตั้งแต่โบราณกาล เมื่อเข้าสู่วันตรุษจีน ชาวจีนจะทำการตั้งโต๊ะบูชาไฉ่ซิงเอี้ย โดยการหันหน้าไปทิศต่างๆ ที่เชื่อว่าไฉ่ซิงเอี้ยจะเสด็จลงมา ปี 2565 ทิศไหว้ไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ให้เริ่มทำในยามแรกของปี นั่นคือ เวลา 23.00 จนกระทั่ง 00.59 น. โดยตั้งโต๊ะไหว้ให้หันหาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อัญเชิญองค์ไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพราะเชื่อว่าปีนี้เทพไฉ่ซิงเอี้ยจะเสด็จมาในทิศตะวันออกเฉียงเหนือประทับสู่บ้าน คืนวันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 คือไหว้ฤกษ์แรกของปีด้วย เวลานี้ดีมากไหว้แล้ว ติดต่อการค้าจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้าง และจะสำเร็จทุกสิ่ง และเครื่องสักการะบูชา เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภประกอบด้วย น้ำชา 5 ถัวย เทียนแดง 1 คู่ กิมฮวย 1 คู่ปักที่กระถางธูป กระดาษแดง หรือเทียบเชิญกล้วยหอม ส้ม สาลี่ ลูกสมอจีน ขนมจันอับ ประกอบด้วยถั่วลิสงเคลือบน้ำตาลแดงขาว ถั่วตัด งาตัด ข้าวพอง ฟักเขียวเคลือบน้ำตาล ใกล้ตัวผู้ไหว้วางกระถ่างธูป ซ้ายขวา เทียนแดง 1 คู่ ด้านข้างวางกระดาษแดงหรือเทียบเชิญ และวางน้ำชา 5 ถ้วยเรียงหน้ากระดาน

หันหน้าไปทางทิศที่เทพไฉ่ซิ่งเอี้ยประจำวันจะเสด็จมา โดยให้ทุกคนอยู่หน้าโต๊ะและผู้ที่ไหว้ หันหน้าไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไหว้เสร็จแล้วเก็บเทียบเชิญสีแดงและสีเขียวเผาในภาชนะที่เตรียมไว้ ส่งให้เทพแห่งโชคลาภ แล้วเชิญกระถางธูปเทียนแดงเข้าบ้าน คนจีนสมัยโบราณเชื่อว่าคือการเชิญองค์เทพแห่งโชคลาภเข้าบ้าน ของไหว้ให้แจกให้ลูกหลานกินกัน เป็นของมงคลสำหรับทุกคน คนจีนโบราณเชื่อว่าจะเจอแต่เรื่องมงคลต่างๆ ตลอดปี

ดูดวงวันนี้

ดูดวงรายวัน

ดูดวงรายเดือน

คติความเชื่อแบบคนโบราณ